Skip links

“Algemene Leden Vergadering”

Wij nodigen U allen uit om aan deze vergadering deel te nemen omdat hier besloten wordt over de toekomst van de AKS!
Aanmelding, zie link bij uitnodiging beneden.

Jullie hebben waarschijnlijk al gehoord over de ontwikkelingen bij Thales met betrekking tot de pony-stal, de watersport vereniging en onze sleutelruimte in de ABTB Hal aan de zuidelijke Havenweg.
Thales heeft een andere bestemming voor de grond waar de ABTB hal op staat.
Daarom kunnen wij, de Pony-stal en de watersport vereniging geen gebruik meer maken van de hallen en de ruimtes die daarop staan met alle voordelen die wij daarbij hebben.

Ook ziet het ernaar uit dat Thales niet zou willen bijdragen aan onze exploitatie kosten in de toekomst, waardoor wij toch inzicht moeten krijgen in alle kosten en baten, o.a. afhankelijk van het aantal leden en de hoogte van de contributie.

Ook zal de huur van een hal hoge kosten met zich meebrengen.

Wij zijn bezig met het oprichten van een formele vereniging zodat we zelfstandig kunnen opereren, los van Thales.
Dit is noodzakelink om te kunnen voortbestaan.

Mogelijk kunt u ons daar bij helpen!
– Wij zoeken een geschikte locatie in de omgeving van Hengelo voor onze leden en uitrusting die we in de jaren hebben kunnen opbouwen.

Heeft u suggesties?
* Mening over de toekomst van de AKS?
* Blijft u lid van de AKS, heeft u hierbij bijzondere gedachten?
* Hoeveel contributie zou U maximaal per jaar willen betalen voor onze club en middelen?
(zoals gebruik van een brug)

De contributie moet omhoog omdat het huren van een hal, verwarmen, water en licht in de hal niet goedkoop is.
Ook verzekeringen moeten afgesloten worden voor de hal en sleutelende leden?
* Wat denkt u is de minimale configuratie van onze sleutelruimte, 1,2,of 3 bruggen, sleutel plekken, banden wissel/Balanceer apparatuur, las mogelijkheden, alles die de grootte van de ruimte bepalen?

Het is van groot belang dat u allen reageert en ons helpt om te kunnen zeggen wat wij nodig hebben en kunnen krijgen, wij zullen er zeker alles voor doen dat zo goed mogelijk te realiseren, waar mogelijk.

Suggesties e.d. kunnen kunnen gemaild worden naar aksbestuur@gmail.com.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Leo van der Woude
Voorzitter Auto Mobiel Klub, AKS

Uitnodiging
Bij deze nodigen we jullie uit voor het bijwonen van de jaarlijkse

“ALGEMENE LEDEN VERGADERING”

Periode 2022 – 2023

Op 28 Februari 2024 om 20:00uur

in de AKS sleutelruimte!
ALV agenda, notulen, financiële gegevens en bestuursbesluiten worden getoond d.m.v. een beamer
Deze avond is de sleutelruimte gesloten

U kunt zich via deze link aanmelden!