Skip links

Belangrijke informatie

Werkzaamheden

Wij willen de nadruk leggen op twee zaken die direct van invloed zijn op het welbevinden van uzelf, uw mede AKS sleutelruimte gebruikers en de beheerders:

  • Bij lopende motor slang aan uitlaat en de afzuiginstallatie aan!
  • Werkplek schoon achterlaten!

Voor verdere details verwijzen wij u naar het Sleutelruimtereglement bij de Bali in de beheerdersruimte.
Eenieder is voor eigen verantwoordelijkheid en eigen risico in de AKS sleutelruimte of op het AKS terrein werkzaam of aanwezig, zie ook de informatieborden.

Kunt u uw reparatie niet in één dagdeel gereed krijgen dan kunt u, na overleg en met toestemming van de beheerder, uw motorvoertuig laten staan, waarna de reparatie in het direct daarop volgend dagdeel moet worden voortgezet. 

Is deze directe voortzetting niet mogelijk, dan kan na overleg met en toestemming van hoofdbeheerder dhr. R. Vleghert tel. 06-53159111 of bij diens afwezigheid, hoofdbeheerder dhr. J. Tibben tel. 06-13079987 tijdelijk binnen worden geparkeerd.
Tevens dient hierbij het “auto registratie formulier” ingevuld te worden, vraag hiervoor de beheerder.
In principe dient u alle werkzaamheden zelf uit te voeren. Wilt u advies dan kunt u dit aan de beheerders vragen of aan andere aanwezige AKS leden. Heeft u tijdens uw werkzaamheden behoefte aan kortstondige assistentie dan is er altijd wel een beheerder of mede AKS gebruiker die een helpende hand wil bieden.

Milieu

Zoals u ongetwijfeld uit eigen ervaring weet gaat in het milieu alleen de zon nog voor niets op. Dat betekent dan ook dat wij steeds meer kosten moeten maken om de door u achtergelaten zaken af te voeren. De AKS betaalt dit uit opbrengst van de, nog steeds ongewijzigde, contributie en verkoop van artikelen. Twee zaken verdienen hierin extra aandacht:

Olie

Heeft u in de sleutelruimte olie ververst dan zorgt de AKS voor de afvoer van de vrijgekomen oude olie mits u de benodigde nieuwe olie bij de AKS betrekt, deze afvoer is dan zonder extra kosten.
Gebruikt u nieuwe olie van een andere leverancier dan moet u voor deze afvoer een milieuheffing olieverversing betalen, zie verkoop artikelen.

Banden

Na het verwisselen van de banden in de sleutelruimte dienen de oude banden te worden meegenomen. 
Deze mogen NIET in de AKS sleutelruimte worden achtergelaten.