Skip links

AKS lid worden

We kennen binnen de AKS de volgende lidmaatschappen.
• Thales leden
• Gepensioneerde leden
• Buitenleden

Thales leden
• Voor het lidmaatschap komen in aanmerking medewerkers in dienst van Thales Nederland die tevens lid zijn van de Personeelsvereniging (PV) Thales.
* Als het Thales lid zelf niet sleutelt maar de partner, dient in de rubriek opmerkingen het volgende kenbaar gemaakt te worden.
“Man sleutelt”, zijn email adres en 06 nummer.
Het lidmaatschap voor deze leden bedraagt € 12,= per jaar.
Voor nieuwe leden geldt dat de contributie de eerste keer contant (graag gepast) en nadien jaarlijks automatisch via het salaris zal worden geïncasseerd. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt er met u een afspraak gemaakt.

U kunt zich hieronder aanmelden als Thalesmedewerker.
Gepensioneerde leden • Thales leden die door pensionering Thales gaan verlaten en lid willen blijven, dienen als volgt te reageren.
Als toekomstig gepensioneerde dient u hiervoor minimaal een maand vóór beëindiging van uw laatste werkdag dit kenbaar te maken bij het bestuur via aksbestuur@gmail.com.

Dit doet u met uw privé emailadres en maakt daarbij tevens uw privé 06 nummer bekend in deze mail. Dit m.u.v. als de toekomstig gepensioneerde zelf niet sleutelt maar de partner, dient zijn email en privé 06 nummer bekend gemaakt te worden.
Bij goedkeuring van het bestuur krijgt u een machtigingsformulier automatische incasso formulier toegestuurd en wordt er met u een afspraak gemaakt bij de AKS.
Buitenleden
• Personen die voldoen aan één van de hieronder weer gegeven criteria, kunnen zich via aksbestuur@gmail.com aanmelden en krijgen hiervoor een aanvraagformulier toegestuurd en geven daarbij op welke criteria van toepassing is. Criteria voor buitenleden zijn:
1. In- en uitwonende kinderen van AKS Thales leden en -Thales gepensioneerden leden. U als AKS lid of als AKS gepensioneerd lid treed hierbij op als referentie persoon.
2. Personen die het doel van de AKS aanzienlijk kunnen bevorderen en/of een aantoonbare binding hebben met Thales. Hierbij treed een AKS lid op als referentie persoon.
3. AKS leden die Thales gaan verlaten b.v. naar een andere werkgever en kenbaar maken lid te willen blijven. Deze personen komen eerst op een wachtlijst. Bij goedkeur van het bestuur wordt er contact opgenomen met de aanvrager.
Algemeen Het wijzigen van persoonsgegevens kan via de rubriek "wijzigen persoonsgegevens" worden uitgevoerd, en wordt behandeld volgens het AKS beleid AVG. Bij problemen of vragen, neem contact op met de webmaster via aksbestuur@gmail.com.