Skip links

AKS lid worden

We kennen binnen de AKS nu nog de volgende lidmaatschappen.
• Thales leden
• Gepensioneerde leden
• Buitenleden

Thales leden
• Voor het lidmaatschap komen in aanmerking Thales medewerkers die nu nog tevens lid zijn van de Personeelsvereniging (PV) Thales.
Indien het Thales lid zelf niet sleutelt maar de partner, dient in de rubriek opmerkingen vermeld te worden dat de partner sleutelt, hierdoor wordt alleen zijn pasfoto op de AKS pas aangebracht, waarna deze wordt gescand en gearchiveerd.

Het lidmaatschap voor deze leden bedraagt € 12,= tot 1 september 2024.
Indien u in de toekomst een wijziging wilt doorvoeren van uw persoonsgegevens zoals adres, telefoonnummers of emailadres etc. maak dan gebruik van de website via de rubriek "Verander persoonlijke informatie".

Alle persoonsgegevens worden verwerkt volgens het AKS-AVG beleid.

Dit in verband met de aankomende verzelfstandiging van de AKS is de hoogte van de jaarlijkse contributie na 1 september nog niet duidelijk.
Voor nieuwe leden geldt dat de contributie (cash en graag gepast) betaald moet worden. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt er met u een afspraak gemaakt bij de AKS.

U kunt zich hieronder aanmelden als Thalesmedewerker.


Gepensioneerde leden
• Thales leden die door pensionering Thales gaan verlaten en lid willen blijven, dienen als volgt te reageren.
Als toekomstig gepensioneerde dient u hiervoor minimaal een maand vóór beëindiging van uw dienstverband dit kenbaar te maken bij het bestuur via aksbestuur@gmail.com.
Dit doet u met uw privé emailadres en maakt daarbij tevens uw privé 06 nummer bekend in deze mail. Uitgezonderd als de toekomstig gepensioneerde die zelf niet sleutelt maar de partner.
Van de partner dient dan het emailadres en privé 06 nummer bekend gemaakt te worden.

Het lidmaatschap voor deze leden bedraagt €12,= tot 1 september 2024.
Met u wordt een afspraak gemaakt bij de AKS.

In verband met de aankomende verzelfstandiging van de AKS is de hoogte van de contributie na 1 september nog niet duidelijk.

Buitenleden
AKS leden die Thales gaan verlaten b.v. naar een andere werkgever, en lid willen blijven, kunnen dit kenbaar maken via aksbestuur@gmail.com en komen eerst op een wachtlijst.
Het lidmaatschap bedraagt €30,= die (contant, graag cash) betaald moet worden tot 1 september 2024.
In verband met de aankomende verzelfstandiging van de AKS is de hoogte van de contributie na 1 september is nog niet duidelijk.

• Personen die voldoen aan één van de hieronder weergegeven criteria, kunnen zich via aksbestuur@gmail.com aanmelden en krijgen hiervoor een aanvraagformulier toegestuurd en geven daarbij op welke criteria van toepassing is.
Criteria voor buitenleden zijn:
1. In- en uitwonende kinderen van AKS Thales leden en -Thales gepensioneerde leden.
U als AKS lid of als AKS gepensioneerd lid treed hierbij op als referentie persoon.
2. Personen die het doel van de AKS aanzienlijk kunnen bevorderen en/of een aantoonbare binding hebben met Thales.
Hierbij treed een AKS lid op als referentie persoon.

Er bij goedkeur wordt er met u een afspraak gemaakt bij de AKS.

Algemeen
Het wijzigen van persoonsgegevens kan via de rubriek "Verander persoonlijke informatie" worden uitgevoerd, en wordt behandeld volgens het AKS beleid AVG.
Bij problemen of vragen, neem contact op met de webmaster via aksbestuur@gmail.com.