Skip links

Privacyverklaring

Privacyverklaring AKS van de Stichting Personeelsvereniging Thales Nederland in Hengelo.

[#] De locatie van de AKS Sleutelruimte is voorlopig nog aan de Zuidelijke Havenweg 28 en is voor Thalesleden, Thales gepensioneerden en buitenleden.

Het doel van de Privacyverklaring is uitvoering van de privacywetgeving voor de onderafdeling AKS van de Stichting Personeelsvereniging Thales Nederland.

* Binnen de vereniging worden persoonsgegevens gebruikt in allerlei documenten zoals: het aanvraag- en het aanmeldingsformulier lidmaatschap, de ledenlijst, het auto registratieformulier, presentielijst voor de algemene leden vergadering, aanmeldformulier voor workshops en presentaties in de sleutelruimte, het draaibank registratieformulier, het machtigingsformulier automatisch incasso voor gepensioneerde Thalesleden en buitenleden, foto’s in AKS computers en in computers van bestuurders.

* De persoonsgegevens die worden verwerkt binnen de vereniging en zijn getoetst aan het "AKS beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming". Verder bekend als "AKS beleid AVG".

Leden kunnen in de website via de rubriek “Verander persoonlijke informatie” persoonsgegevens wijzigen of toevoegen in de rubriek "opmerkingen".

Via de AKS website worden de leden geïnformeerd over personen die actief zijn binnen de AKS en of er eventuele wijzigingen zijn in het “AKS beleid AVG", zie update datum onderaan het document.

Er worden geen gegevens van leden aan externe partijen verstrekt, behalve noodzakelijke gegevens ten behoeve van het innen van de contributie via de werkgever (Thales) of de betreffende bank.

Bij het versturen van mail naar meerdere leden en niet leden wordt geen “Aan” maar “BCC” toegepast.

Het “AKS beleid AVG” is te vinden onder "Wordt een AKS lid". Geadviseerd wordt om dit regelmatig op wijzigingen te controleren.

AKS beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming
[#] Update 12-1-2024 uitgevoerd

De verwerking van persoonsgegevens, bewaartermijn en uitvoering zijn vastgelegd en in het “AVG verwerkingsregister.