Skip links

Privacyverklaring

Privacyverklaring AKS van de Stichting Personeelsvereniging Thales Nederland in Hengelo.

(#) De AKS Sleutelruimte aan de Zuidelijke Havenweg 28 is voor Thalesleden, Thales gepensioneerden en buitenleden.

Het doel van de Privacyverklaring is uitvoering van de privacywetgeving voor de onderafdeling AKS van de Stichting Personeelsvereniging Thales Nederland.

* Binnen de vereniging worden persoonsgegevens gebruikt in allerlei diverse documenten toegepast zoals: aanmeldingsformulier lidmaatschap, ledenlijst, auto registratieformulier, presentielijsten voor algemene leden vergadering, aanmeldformulieren voor workshops en het draaibank registratieformulier, machtigingsformulier automatisch incasso, foto’s, in computers van de AKS en in computers van bestuurders.

* De persoonsgegevens die zijn verwerkt in de vereniging zijn uitgewerkt in het "AKS beleid AVG".

Leden kunnen in de website via de rubriek “Verander persoonlijke informatie” de persoonsgegevens wijzigen.

(#) Via de AKS website worden de leden geïnformeerd over personen die actief zijn binnen de AKS en over eventuele wijzigingen zijn in het “AKS beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming” [AVG], zie updatedatum onderaan het document.

Er worden geen gegevens van leden aan externe partijen verstrekt, behalve noodzakelijke gegevens ten behoeve van het innen van contributie via de werkgever (Thales) of de betreffende bank.

Bij het versturen van e-mails naar meerdere leden en niet leden wordt geen “Aan” maar “BCC” toegepast.

Het “AKS beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming” is te vinden via "Wordt een AKS lid". Geadviseerd wordt om dit regelmatig op wijzigingen te controleren.

AKS beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming
[Update 16-08-2023 uitgevoerd]

De verwerking van persoonsgegevens, bewaartermijn en uitvoering worden vastgelegd en zijn in het “AVG verwerkingsregister-AKS” geregistreerd.