Skip links

Het bestuur

Het bestuur van de AKS bestaat uit de volgende personen.

FUNCTIENAAM
1ste VoorzitterLeo v.d. Woude
2de VoorzitterTonny Satink
1ste SecretarisRob Kappert
2de SecretarisWaarnemend Frank Holsbeek
1ste PenningmeesterBjorn Hagedoorn
2de PenningmeesterJan Biesterbos
1ste Commissaris & Hoofd BeheerderRonald Vleghert
2de Commissaris & Hoofd BeheerderJan Tibben
3de CommissarisTonny Satink
4de CommissarisWaarnemend Frank Holsbeek
5de CommissarisWouter Meijer
6de CommissarisWaarnemend 6de Commissaris
Mail naar het bestuur of naar één van de bestuursleden viaaksbestuur@gmail.com

Overige functies

FUNCTIENAAM
Aanmelding  nieuwe leden en aanmaak AKS pasjesTonny Satink
Secretariaat LedenadministratieBjorn Hagedoorn
Webmaster / PublicatieTonny Satink
Activiteiten coördinatorWaarnemend Frank Holsbeek
AVG behandelingTonny Satink
Wouter Meijer
Mail naar één van de genoemde personen hier boven viaaksbestuur@gmal.com

Kascommissie

De kascommissie controleert 1x per jaar de door de penningmeester en boekhouder opgestelde financiële resultaten en jaarstukken.
Verkiezing, aftreding en herverkiezing vindt plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) volgens de regels aangegeven in het Huishoudelijk Reglement.

De samenstelling van de kascommissie voor de periode september 2022 t/m augustus 2023 is als volgt:

FUNCTIENAAM
1ste CommissielidHr. David Groeneweg
2de CommissielidHr. van Dussen