Skip links

Het bestuur

Het bestuur van de AKS bestaat uit de volgende personen.

Het bestuur

FUNCTIENAAM
1ste VoorzitterLeo v.d. Woude
2de VoorzitterTonny Satink
1ste SecretarisRob Kappert
2de SecretarisVacant
1ste PenningmeesterJan Biesterbos
2de PenningmeesterBjorn Hagedoorn
1ste Commissaris & Hoofd BeheerderRonald Vleghert
2de Commissaris & Hoofd BeheerderJan Tibben
3de CommissarisTonny Satink
4de CommissarisVacant
5de CommissarisWouter Meijer
6de CommissarisBjorn Hagedoorn
Mail naar het bestuur of naar één
van de bestuursleden via
aksbestuur@gmail.com

Overige functies

FUNCTIENAAM
Aanmelding Thales leden, gepensioneerde Thales leden,
buitenleden en aanmaak AKS pasjes
Tonny Satink
Secretariaat LedenadministratieBjorn Hagedoorn
Webmaster / PublicatieTonny Satink
Activiteiten coördinatorVacant
AVG behandelingTonny Satink
Wouter Meijer
Mail naar één van de genoemde personen hier boven viaaksbestuur@gmal.com

Kascommissie

De kascommissie controleert 1x per jaar de door de penningmeester en boekhouder opgestelde financiële resultaten en jaarstukken.
Verkiezing, aftreding en herverkiezing vindt plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) volgens de regels aangegeven in het Huishoudelijk Reglement.

De samenstelling van de kascommissie voor de periode september 2022 t/m augustus 2023 is als volgt:

FUNCTIENAAM
1ste CommissielidHr. David Groeneweg
2de CommissielidHr. van Dussen