Skip links

Wijzigen persoons gegevens

(straat huisnummer,postcode en woonplaats)

Als lid, geeft u de AKS toestemming om persoonsgegevens te verwerken volgens het AKS beleid AVG [Algemene Verordening Gegevensbescherming]

Privacyverklaring
Het doel van de Privacyverklaring is uitvoering van de privacywetgeving voor de onderafdeling AKS van de Stichting Personeelsvereniging Thales Nederland.