Skip links

De beheerders

De beheerders zijn leden van de AKS die zich belangeloos beschikbaar stellen voor het beheren (in de ruimste zin van het woord) van de sleutelruimte en het daarin gevestigde magazijn.


Aanwijzingen van de beheerders m.b.t. de gang van zaken binnen de AKS dienen altijd te worden opgevolgd.

Enkele van hun taken zijn:

  1. Toezicht houden in de sleutelruimte.
  2. Het controleren van de lidmaatschapskaart aan de hand van de ledenlijst, hierbij dient de lidmaatschapskaart bij binnenkomst aan de beheerder te worden afgegeven.
  3. Het uitgeven van gereedschap e.d. en het controleren bij terugname op compleetheid en reinheid, de lener wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld.
  4. Controle bij uitgifte en ontvangst van de aanhanger a.d.h.v. een checklist.
  5. Het zorgen voor de verkoop van de verkoopartikelen.

Indien er gebreken aan gereedschap worden geconstateerd, dient u dit bij de beheerder te melden.
De beheerders houden onderling contact via de beheerders app voor het bespreken van de actuele zaken en het maken van aanbevelingen aan het bestuur voor aanschaf van nieuw gereedschap.
Mail naar een beheerder of beheerders gaat via aksbeheer@gmail.com.

De beheerders vervullen een sleutelrol in het voor u beschikbaar hebben en houden van een goede ruimte waar u uw motorvoertuig kunt onderhouden.

Gestreefd wordt naar twee beheerders per dagdeel (middag 5x, avond 5x)

Ten hoogste twee van de commissarissen worden door de beheerders voorgesteld als hoofdbeheerder.
Zij onderhouden de contacten tussen de beheerders en het bestuur.
Ook zorgen zij voor de inkopen, het bijhouden van de voorraden in het magazijn en voor de sleutelruimte inrichting.
Zij zijn tevens de 1ste en 2de commissaris in het bestuur.
Verkiezing, aftreding en herverkiezing vindt plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) volgens de regels aangegeven in het Huishoudelijk Reglement.

Wij zijn nog op zoek naar een beheerder, "belangstelling", informatie kunt u inwinnen bij één van de hoofdbeheerders of bij het bestuur via aksbestuur@gmail.com.

FUNCTIE
1ste Commissaris + hoofdbeheerder is Ronald Vleghert,
2de Commissaris + hoofdbeheerder is Jan Tibben.