Skip links

Belangrijk nieuwsbericht.

Aanpassingen in de organisatie die nodig zijn n.a.v. de verzelfstandiging van de AKS.

Aan alle leden,

Hierbij de ontwikkelingen en resultaten van de AKS n.a.v. de gehouden ALV op 29 mei 2024.

Behandeld zijn;
– De notulen, deze ligt ter inzage op de balie in de sleutelruimte.
– De concept statuten zijn aangenomen in de vergadering.
– Resultaten van de enquête, deze ligt ter inzage op de balie in de sleutelruimte.
– Voorlopig Huishoudelijk Reglement gepresenteerd, afhandeling binnenkort.
– De contributie van de (formele vereniging) AKS is bepaald op €100 per jaar, en is aangenomen in de vergadering.
– Aanstelling Gertjan Varvik is als 2de penningmeester aangenomen in de vergadering.

Het bestuur komt in de laatste fase om de statuten bij de notaris vast te leggen en de formele vereniging AKS in te schrijven bij de kamer van koophandel.
Het verzelfstandigingsproces wordt verder uitgewerkt, waaronder de website overdracht van Thales P.V. naar de externe AKS website.
Deze overdracht tussen beide websites zal zodanig aangepast worden dat er één AKS pagina overblijft in de website van de Thales P.V. waarmee de externe website kan worden geopend.
In plaats van eerst lid te worden van de Thales P.V. kan het aspirant lid nu direct naar de externe website waarbij hij/zij kan aanmelden.

Het lidmaatschap loopt van 1 september 2024 t/m 31 augustus 2025.
Wij hopen, wanneer de verzelfstandiging is afgerond, nieuwe AKS leden te mogen ontvangen.

Verder zoeken wij leden die voor de verhuizing, naar een nog te bepalen andere locatie, deel willen nemen in de verhuiscommissie.
De voorzitter van deze commissie zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Met Vriendelijke Groeten,
Het bestuur.
27-6-2024