Skip links

ALV 2022

Geachte leden van de Personeelsvereniging van Thales Hengelo alsmede de onderafdelingen van deze Personeelsvereniging,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 februari 2023 om 19.30 uur. Deze zal worden gehouden in het Shared Facility Centre.

Ter voorbereiding treft u in de verstuurde mail:
– Uitnodiging ALV 21 februari 2023 en de agenda
– Notulen ALV 3 februari 2022

Met vriendelijke groet,
Bestuur PV Thales Hengelo

Dear PV-members,

We kindly invite you to join the ALV (General Member Meeting) on Tuesday 21st February 2023 at 19:30 hrs. De meeting will be in the SFC.

For preparing the meeting, please find in your mailbox:
– Invitation ALV
– Minutes ALV 3rd February 2022.

Kind regards,
Board PV Thales Hengelo