Skip links

Vacature bestuur 2e secretaris

Vanwege het aanstaande vertrek van onze huidige 2e secretaris zijn we binnen het Bestuur van de Personeelsvereniging Thales Hengelo op zoek naar een 2e secretaris. De 2e secretaris van de Personeelsvereniging Thales Hengelo is een onbetaalde rol naast je baan, op basis van Vrijwilligheid, maar niet vrijblijvend.

Wil je naast je baan in een gezellige setting evenementen organiseren voor je Thales collega’s in Hengelo? Pak je kans!

Wie ben jij?
Je vormt samen met 9 andere bestuursleden het bestuur van de PV. Je bent vlot in de pen en een kei in acties organiseren en coördineren, waarbij je de kwaliteit hoog in het vaandel houdt. Je organiseert en bereidt de periodieke meetings voor en legt besluiten en acties vast.
Je vertegenwoordigt het bestuur binnen en buiten Thales op een goede manier en werkt zo op een natuurlijke wijze aan je netwerk.
Dit is je kans om nieuwe ontwikkelingen in de PV in te brengen en op te volgen en zo de PV aantrekkelijk te houden voor alle medewerkers.

Wat doe je?

 1. Planning van diverse vergaderingen
 2. Verslaglegging van de maandelijkse PV vergadering en activiteitenkalender
 3. Contacten leggen en onderhouden met afd. Communicatie omtrent publicatie op diverse media
 4. Regelen van besprekingsruimtes en voorzieningen
 5. Actieve deelname aan diverse activiteitencommissies

Wat breng je mee?
• Goede communicatie- en notuleringsvaardigheden en een flexibele instelling
• Coördineren, organiseren en samenwerken is voor jou een tweede natuur
• Affiniteit met besturen en management is een pre
• Je voelt je betrokken bij Thales en haar medewerkers en het organiseren van diverse activiteiten
• Je vindt het leuk om zowel intern als extern d,e PV te vertegenwoordigen

Interesse?
Stuur een mail met je motivatie naar pv_hengelo@nl.thalesgroup.com of kom een keer bij een van ons langs!

Due to the upcoming leave of our current 2nd secretary, we are looking for a 2nd secretary within the Board of the Staff Association Thales Hengelo. The 2nd secretary of the Thales Hengelo Staff Association is an unpaid role in addition to your current job, on a voluntary basis, but not without obligation.

In addition to your current job, would you like to organize events for your Thales colleagues in Hengelo in a pleasant setting? Take your chance!

About you
Together with 9 other board members you will be the Board of the Thales Hengelo Staff Association. You are fluent in writing and are an expert in organizing and coordinating actions, where you keep quality of paramount importance. You organize and prepare periodic meetings and record decisions and actions.
You represent the board within and outside Thales in a good way and thus work on your network in a natural way.
This is your opportunity to introduce and follow up on new developments in the Staff Association and thus keep it attractive for all employees.

About the role

 1. Planning various meetings
 2. Reporting of the monthly Staff Association meeting and activities calendar
 3. Establishing and maintaining contacts with the Communication department regarding publication on various media
 4. Arranging meeting rooms and facilities
 5. Active participation in various activity committees

About your skills

 • Good communication and note-taking skills and a flexible attitude
 • Coordinating, organizing and collaborating is a second nature to you
 • Affinity with Boards and management is an advantage
 • You feel involved with Thales and its employees and organizing various activities
 • You enjoy representing the Staff Association both internally and externally
  Interested?
  Send an e-mail with your motivation to pv_hengelo@nl.thalesgroup.com or come along!